Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
saratoga
0512 97c4 500
Reposted fromdzony dzony viaMountainGirl MountainGirl
saratoga
Reposted fromFlau Flau viaMountainGirl MountainGirl
saratoga
2540 b769
Reposted fromfelicka felicka viapsychedelix psychedelix
saratoga
6101 1c10
Reposted fromfungi fungi viaHypothermia Hypothermia
saratoga
6124 44f2 500
Reposted fromtereska tereska viaDeva Deva
saratoga
6938 95b4 500
Reposted fromSanthe Santhe viaWinterwarez Winterwarez
saratoga
6556 c9fc 500
Reposted frompunisher punisher viaDeva Deva
saratoga
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaBrzozi Brzozi
saratoga
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Marek Hłasko, "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaCannonball Cannonball
saratoga
4160 7e2d 500
Reposted fromrichardth richardth viacolorful colorful
saratoga
6488 f9fe
Reposted fromrenirene renirene viaCannonball Cannonball
saratoga
saratoga
saratoga
0552 a71c 500
Reposted fromasika asika viaMountainGirl MountainGirl
saratoga
8380 c7ad
Reposted fromwagabunda wagabunda viakrolfasolek krolfasolek
saratoga
Reposted frombabyface babyface viawarkocz warkocz
saratoga
1223 2e8b
Reposted fromnazarena nazarena viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl